Thứ Ba, 23 tháng 8, 2016

Tính cách của người có chủng vân tay Whorl

Tính cách của người có chủng vân tay Whorl (chủng vân tay đại bàng)


Chủng vân tay Whorl đặc thù có những đường tròn đồng tâm hoặc là các xoáy tròn. Chủng Whorl còn chia ra rất nhiều loại như WD, WT, WE v.v… tuy nhiên nhìn chung sẽ có những tính cách nổi bậc chung như sau:
– Đây là một người có làm việc có mục tiêu cụ thể và luôn luôn tập trung vào mục tiêu.
– Có xu hướng tự làm mọi việc mà không cần nhờ vả ai.
– Khó bị thay đổi bởi sự thuyết phục của người khác, luôn luôn kiên định theo mục tiêu mình đề ra.
Tuy nhiên vì chủng Whorl là người làm việc có mục tiêu nên phải xem mục tiêu của người này là gì.
Nếu người có chủng vân tay Whorl có mục tiêu là công việc thì họ sẽ sẽ là người có chí cầu tiến, nếu là người có mục tiêu là gia đình thì họ coi nặng việc xây dựng hạnh phúc gia đình.
chung van tay Whorl
Vân tay của người chủng Whorl có dạng như trên.
Phân biệt chủng Whorl với chủng Loop:
chung van tay ulnar
Hoặc chủng Arch:
chung van tay arch

 


SHARE THIS

0 nhận xét: