Thứ Ba, 23 tháng 8, 2016

Tính cách của người có chủng vân tay nước - Loop

Tính cách của người có chủng vân tay nước - Loop

Chủng vân tay Loop có 2 dạng đó là Radial Loop và Ulnar Loop.
Thế nào là vân tay Radial Loop:
chung van tay radial_loop
Chủng vân tay Radial Loop có dạng như trên hình và các đường vân quay về phía ngón cái.
Thế nào là vân tay Ulnar Loop:
chung van tay ulnar loop
Chủng vân tay Radial Loop có dạng như trên hình và các đường vân quay về phía ngón út.
Ở bài viết này mình muốn đề cập đến tính cách của người có chủng vân tay Ulnar Loop
Tính cách chung của người có chủng vân tay Ulnar Loop:
– Đây là một người sống hoà đồng và thân thiện với mọi người.
– Họ không thích xung đột, mâu thuẫn. Là người có khả năng thích nghi tốt với môi trường. Tuy nhiên cũng là người dễ thay đổi nếu như môi trường thay đổi.
– Họ có khả năng bắt chước tốt, biết quan tâm đến những người xung quanh và nhạy cảm trong giao tiếp.

SHARE THIS

0 nhận xét: