Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

Thiên hướng của người có trí thông minh tương tác xã hội

Mỗi loại hình trí thông minh khác nhau sẽ có những thiên hướng tư duy và nhận thức của bộ não cũng không giống nhau. Vậy khi bạn sở hữu trí thông minh tương tác xã hội thì bạn có thiên hướng như thế nào?
     1.     Thiên hướng của người có trí thông minh tương tác
Thông thường những người có chỉ số thông minh tương tác cao sẽ có ba thiên hướng chính là:
- Thấu hiểu và có sự hòa nhập tốt với nhiều người , với mỗi người trong nhóm làm việc, một tập thể hay toàn xã hội cũng thế.
- Có khả năng nhìn nhận, tư duy ra được xu hướng toàn xã hội cũng như suy nghĩ của một đám đông.
- Biết cách lãnh đạo, dung hợp được cái tôi cá nhân trong một tổ chức, qua đó hình thành vai trò và vị trí của bản thân trong tổ chức.
     2.     Những hành vi tương ứng với thiên hướng
Mỗi người sẽ có một thiên hướng khác nhau và cũng sẽ có những hành vi tương ứng phù hợp nhất là:
- Tăng cường giao tiếp, kết nối con người cũng như kết nối toàn xã hội.
- Dẫn dắt, điều phối và định hướng hoạt động nhóm, đoàn thể một cách đúng đắn, làm ra kết quả tốt nhất.
- Gia tăng các trải nghiệm và kết giao nhiều hơn thông qua du lịch, tổ chức hội đoàn hay tham gia các chương trình tình nguyện làm việc thiện của xã hội.
     3.     Cách thức phù hợp trong giao tiếp với người này
Ngoài ra, ứng xử một cách phù hợp với những người có thiên hướng hoạt động xã hội sẽ hỗ trợ rất nhiều cho những người đó trong quá trình hoàn thiện bản thân và phát triển kỹ năng của bản thân; cũng như có được sự ủng hộ đúng lúc và cần thiết của mọi người.
Một số cách thức phù hợp trong giao tiếp với những người này là:
- Vui vẻ chấp nhận kết giao, làm quen khi được đối phương chủ động tiếp cận.
- Luôn luôn vui vẻ biểu hiện sự đồng thuận với các hoạt động lãnh đạo đội nhóm khi giao thiệp xã hội. Nếu nêu ra ý kiến cần khôn khéo đồng ý với ý kiến của họ và sau đó góp ý thêm ý kiến của bản thân.
- Cùng tham gia trực tiếp vào các chương trình để cảm nhận rõ hơn về chương trình từ những khâu chuẩn bị đến kết thúc. Và thấy được vai trò thực sự và lợi ích của các chương trình.
Sở hữu một trong 8 loại trí thông minh bẩm sinh là người đó sẽ có những khả năng và thiên hướng nhất định. Và từ đó, học sẽ biết cách hoàn thiện mình cũng như người khác; hãy tìm hiểu kỹ hơn về các trí thông minh khác nữa.

SHARE THIS

Author:

0 nhận xét: